تبلیغات
بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان - بمپور در گذر زمان : پژوهشی در تحولات مركز حكمرانی بلوچستان - پایان نامه : تالیف محمد علیم آچاك
بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را كنیم آباد
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد علیم آچاک
نویسندگان

بُن پــور در گـذر زمـان

سرگذشت تاریخی بمپور،حماسه پهلوانی ها ، شجاعت ورنجهای دردناك قومی است كه ناچاراتسلیم سربی می شدند كه ازلوله تفنگ حكام زورگو بیرون  می آمد  سرگذشت غم انگیزحكامی است كه جز درد ورنج چیز دیگری برای اخلافشان بجانگذاشتتند .بمپور در گذر زمان داستان طغیان سردارانی است كه ازدارالملكشان " قلعه بُن پهل" سرزمینی وسیع را با نفوذ مادی ومعنوی خود اداره می كردندو بالاخره  بمپور در گذر زمان داستان رشد حق شناسی ، ملیت دوستی ، ایران خواهی ، تعلق  و تعهد قوم بلوچ به سرزمین ایران است 

موقعیت جغرافیایی واقلیمی :

بُمپور كه در قدیم به تمام وسعت شهرستان ایرانشهر فعلی اطلاق می شد ، در شهریور 1314بموجب تصویب نامه هیات وزیران نام شهرستان  بمپور به مركزیت  ایرانشهر  به شهرستان ایرانشهر بدل گردید،  بخش بمپور درچهارصدكیلومتری جنوب ومغرب زاهدان واقع وازتوابع شهرستان ایرانشهر می باشد.مركز این بخش شهربمپوردربیست وپنج كیلومتری ایرانشهر ودرمغرب آن واقع است.عرض جغرافیایی آن 27درجه و 7دقیقه و35 ثانیه شمالی وطول جغرافیایی آن 60درجه و7دقیقه و15ثانیه شرقی است.

ارتفاع آن ازسطح دریا 510 متر ودرحدود 2859 كیلومتر مربع مساحت و بیش از 60000  نفر جمعیت دارد كه شامل دو دهستان بمپور شرقی به مركزیت روستای نوكجوب وبمپور غربی به مركزیت روستای قاسم آباد است. بمپور ، دشت نسبتا صاف وهمواری است كه رسوبات آبرفتی تشكیل دهنده آن مربوط به دوران سوم زمین شناسی است. به موازات رسوبات آبرفتی ، تپه های شنی ونوار باریكی ازتشكیلات آهكی الیگوسن نیز در آن گسترش دارد.

آب و هواى ناحیه گرم و خشک و کویرى است .

میانگین درجه حرارت در منطقه حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد بوده ، میزان رطوبت نسبى هوا بسیارکم و بارندگى سالیانه نامنظم است(کمتر از 100 میلیمتر).

یخبندان در منطقه بسیار نادر و روزهاى ابرى کم است .

ریزشهاى جوى در منطقه بصورت باران و اکثرأ رگبار است و بارش برف بندرت دیده       مى شود (آخرین بارش 1350 )  قسمت اعظم بارش ها  به زمستان و اوایل بهار مربوط مى شود.

ٍوجه تسمیه :

در بعضی از افسانه های محلی وجه تسمیه آنرا مربوط به بهمن پسر اسفندیارمی دانند كه اول بهمن پوربوده وبه مرورزمان به بمپور تبدیل شده است.برطبق اظهارنظر بسیاری از فضلای ایران وبه استناد كتب تاریخی درقدیم الایام این محل را بُن پهل می نامیده اند كه به معنی شهر آخر می باشد.

به نظرنگارنده وبابررسی بعمل آمده درآثار متقدمین و  متاخرین، نام باستانی این محل بن پهل بوده كه باگذشت زمان به بن فهل، بن فول،بن فور،بن پور،بم پور  ( Bompoor) تغییـر نـام پیـدا كـرده وامروز به اشتبـاه توسط فـارسی زبـانـان بم پور   ( (Bampoorتلفظ می شود.

محوطه های باستانی و  پیشینه بـاستانی  :

درتاریخ باستانشناسی بلوچستان غربی سه تپه ،بمپور،چاه حسینی ، واقع در دشت سرتختی وتپه خوراب درمجاورت روستای محمدآبادازمهمترین  محوطه های باستانی این منطقه اند.

"خانم «بئاتریس دكاردی»  دبیر كل شورای باستان‌شناسی بریتانیای كبیر است كه در پاكستان و افغانستان كاوش‌هایی مربوط به پیش از تاریخ انجام داده درسال 1345 در «بمپور»  با همكاری باستان‌شناسان ایرانی موفق به كشف آثاری شد كه اطلاعات جالبی راجع به وجود این تمدن گسترده درجنوب ایران تا نواحی دوردست بلوچستان و قسمتی ازشبه قارة هندوستان را دراختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهد.

شباهت بین نقوش ظروف سفالینی كه در بمپور پیدا شده با نقوش ظروف سفالین مكشوف درشهداد و تل ابلیس و تپه سیلك و تل بكون و شوش بقدری زیاد است كه ما را وادار میكند باین مطلب اعتقاد پیدا كنیم كه درتمام نواحی جنوب فلات ایران و حتی تا مغرب شبه قارة هند و شمال افغانستان در حدود 7000 سال پیش تمدن و فرهنگ یكپارچه‌ای به وجود آمده و مردم این نواحی با یكدیگر روابط بسیار نزدیك داشته‌اند . واساس تمدن امروزی به وسیله آنان پایه‌گذاری شده است.

روی ظروف مكشوف درتپه سیلك در نزدیكی‌های كاشان نیز نقش عقرب دیده میشد. شكی نیست كه عقرب‌های كاشان معروفیتی دارند. ولی وجود نقششان روی ظروف مكشوف درنقاط دیگر ایران، خصوصأ در بمپور، نشان میدهد كه این موجود زنده در اعتقادات مذهبی مردم آن زمان وارد شده است. احتمالأ برای او نیروی مافوق انسانی مخصوصی قائل بوده‌اند و شاید هم اورا نماینده یكی از خدایان در روی زمین میدانسته‌اند. امكان دارد نقوش دیگری كه روی این ظروف سفالین دیده میشود، هركدام مفهوم مذهبی بخصوصی داشته‌اند كه اكنون برما پوشیده است.

بمپور نیز مانند تل ابلیس و نقاط دیگر جنوب فلات ایران درهزارة سوم پیش ازمیلاد از تمدن پیشرفته‌ای برخوردار بوده است.

               بنابرتاریخی كه از طریق تجزیة كاربن 14 بدست آمده ،  قدیمی‌ترین اشیائی كه تا این تاریخ در بمپور بدست آمده متعلق به 2869 سال پیش ازمیلاد با 57 سال تقریب است. 

               باید اضافه كرد كه اگر كاوش‌های عمیق‌تری در بمپور انجام گیرد ممكن است اشیاء‌قدیمی‌تری از زیرخاك بیرون آید و این مطلب آشكار گردد كه بمپور نیز مانند تل‌ابلیس در هزارة پیش ازمیلاد مورد سكونت انسان‌های متمدن بوده است. ولی درحال حاضر با درنظر گرفتن آنچه كه تاكنون كشف شده میتوان اعتقاد داشت كه ناحیة بمپور لااقل هزار سال بعد از تل ابلیس مورد استفادة سكونت انسان قرار گرفته است.

                نقوش ظروف سفالینی كه خانم«بئاتریس دكاردی»در بمپور كشف كرده ، با نقوش ظروف سفالین مكشوف درتمام نواحی جنوبی ایران ، تا كاشان وشوش، قابل مقایسه‌اند. شباهتشان بانقوش تل ابلیس وشهداد وتپه یحیی وچغامیش وشوش وتپه سیلك وتل بكون بقدری زیاد است كه ما را وادار میكند این فرض را بپذیریم كه تمدنی كه درجنوب فلات ایران از شوش تا«موهنجودارو» درشبه قارة هندوستان از هزارة پنجم پیش از میلاد حكمفرما بوده فرهنگ وتمدنی یكپارچه بوده است كه باید نه‌تنها آنرا بصورت نخستین تمدن وفرهنگ انسان‌ها قبول كرد، بلكه باید پذیرفت كه این فرهنگ وتمدن كه میتوان آغاز پیدا شدن آنرا درهزارة پنجم پیش از میلاد قرار داد ریشه وپایه واساس تمدن امروزی است.

                بنابر گفتة خانم بئاتریس دكاردی نظایر اشیاء مكشوف دربمپور در ناحیة‌«موندیگاك» درشمال افغانستان نیز از زیر خاك بیرون آمده است.

            كشفیات بمپور و شهداد و «شهرسوخته» و «تل‌ابلیس» و بسیاری از نقاط تاریخی دیگر كه در جنوب فلات ایران قرار دارند ما رادعوت میكنند به اینكه اكنون موقع آن رسیده است كه باستان‌شناسان جوان ما پیش از آنكه به كاوش‌های دیگری دراین نقاط بپردازند،‌مجموع آثاری را كه تاكنون دراین نواحی اززیر خاك بیرون آمده بادقت زیاد تحت مطالعه قرار دهند و دریچة روشن‌تری راجع بزندگی دراین سرزمین در هزاره‌های پیش از میلاد، تا حدود 7000 سال پیش برروی ما باز نمایند".

بمپور درطول تاریخ بعنوان یكی از باراندازهای مهم ومنزلگاه های اصلی در ناحیه پهل وپهره به صورت حلقه واسطی مناطق تمدنی پیرامون خود رادرزمینه های بازرگانی،اجتماعی وفرهنگی به یكدیگر پیوند می داده وهمواره دارای تمدن درخشانی بوده است. تحقیقات وكاوشهای باستان شناسانی چون مارك اورل اشتین و خانم دكتر بئاتریس دكاردی در تپه باستانی غرب قلعه بمپور نشان می دهد،نخستین استقرارها دربمپورازجانب مركز وجنوب فلات ایران درهزاره چهارم قبل ازمیلاد اتفاق افتاده است. به عقیده دكاردی دشت های بمپور،سرتختی وخوراب ازمهمترین كانونهای ماقبل تاریخ دراین منطقه اند .بمپوربعنوان یكی ازكهن ترین مناطق سكونتی بلوچستان ایران برای سالیان دراز (تاسال1300هجری قمری ) مركز حكومتی به شمار می رفته است.


 

مراكز اسكان مسافرین نوروزی در بمپور

1 دبیرستان نمونه دولتی دارالفنون  - جنب پل غیر همسطح جاده جدید بمپور به نیكشهر - چابهار ( 500 متر به سمت جاده ایرانشهر)

2 مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید باهنر - بمپور - خیابان امام خمینی  

حوادث تـاریخی ومكانهای تاریخی :

اهمیت بمپور دربلوچستان ایران به حدی بوده است كه بعنوان مركزحكمرانی بلوچستان بارها مورد حمله قرار گرفته وتسخیر قلعه ودژمستحكم آن به منزله ازكارانداختن قلب بلوچستان قلمداد می شده است.

به استناد پاره ای از نوشته ها بمپور به عنوان مركز پورا در زمان كوروش كبیر در فاصله سالهای  (530-559 ) قبل از میلاد تحت سلطه وی بوده است .

از جمله مهمترین وقایع تاریخی این منطقه قبل از حمله اعراب عبور لشكر اسكندر مقدونی از این ناحیه و نجات آنها به علت آبادی منطقه در عبور به سمت نواحی داخلی ایران در بازگشت مصیبت  بار از صحاری بلوچستان پس از پایان حمله به هند بوده است

در سال 1022 ه.ق گنجعلی خان حاكم كرمان ماموریت یافت قلعه بن فهل راتصرف كند  در این زمان ملك شمس الدین ولدملك دینار درحوالی قریه كوچ كردون باسپاه كرمانیان درآویخت اماتاب مقاومت نداشت به قلعه تحصن جست وگنجعلی خان پس از دو ماه محاصره قلعه وپایداری ساكنان آن ،قلعه را مفتوح وریاست آن دیار را  به ملك میرزا واگذاركرد.

 بمپور به خصوص دردوره قاجاریه بارها محاصره وقلعه تسخیر نا پذیر آن تخریب شد ،كه فجیع ترین آن درزمان فرار آقا خان محلاتی درسال1257ه.ق زمانی كه حبیب اله خان شاهسون امیر توپخانه قاجار آن رابمدت ده روز محاصره كرد صدمات زیادی خورد.

برای آخرین باربمپوروقلعه آن به سال 1307 ه.ش توسط نیروهای شرق وجنوب به سركردگی امان اله جهانبانی موردحمله قرار گرفت وبه توپ بسته شدوبدین ترتیب قلب بلوچستان پس از قرن ها اقتدار به ضرب توپ وخمپاره از تپش افتاد

قلعه بن  پور : پادگار ساسانیان قلب بلوچستان  دژ تسخیر نا پذیر -خفته در بوته فراموشی

مهمترین بنای تاریخی بجامانده ازفرهنگ وتمدن این سرزمین قلعه بمپور است كه در قدیم الایام قلعه بن پهل نامیده شده است. دربسیاری از كتب تاریخی ازبمپوروقلعه بمپوربه نام” تمبـتوح” نام برده شده كه تركیب دو واژه تمپ و توح درزبان بومیان این منطقه به معنای تپه بزرگ است. قلعه بمپور برروی یك تپه ساختگی بنا شده ومعروفترین قلعه درسرتاسربلوچستان است ،در زمان خوداز نظر استراتژیك وتسخیرناپذیری به تعبیر بسیاری ، ازبزرگترین قلاع نظامی خاورمیانه بوده است . بسیاری معتقدند ارتش عظیمی ازگبرها كه از این نقطه می گذشتنددرعهد باستان آن راساخته اند. نتیجه بررسی های بعمل آمده درسفالهای كشف شده توسط فرانسوا بالسان وبرطبق نظر متخصصان موزه لوور فرانسه تاریخ بنای اولیه این قلعه می تواند حداقل تا دوره ساسانیان عقب برده شود . این قلعه بدلیل موقعیت سوق الجیشی مهم بعنوان مركز حكمرانی بلوچستان درزمانهای گوناگون بارها مورد حمله قرارگرفته وتوسط افرادی چون كاپتن گرانت ، سرهانری پاتینجر ، سرپرسی سایكس ،سروان پت جنگنیر،فرانسوابالسان، مارك اورل اشتین، خانم بئاتریس دكاردی ، وتنی چند ازحكمرانان ونویسندگان داخلی مانند فیروزمیرزافرمانفرما،عبدالحمیدمیرزا،مهدی خان سرتیپ ، علاءالملك و اسلام كاظمیه مورد بازدید قرارگرفته است وهریك درتوصیف آن به مطالب مهمی اشاره نموده اند.

جاذبه های توریستی :

آشنایی با فرهنگ اقوام ساكن درمنطقه بخصوص درزمینه پوشش كه از شبیه ترین لباسهای محلی به دوره های پارتی وساسانی است وصنایع دستی سوزن دوزی ظریف بلوچی وبررسی نقش های جذاب ،حیرت انگیز وهنرمندانه نوك انگشتان دختران بلوچ ازمهمترین جاذبه های صنایع دستی وهنرهای سنتی قلمداد می شود.

قلعه بمپور كه روزگاری هرگوشه اش عظمتی داشته ، بیانگر اقتدارها ورازهای نهفته بسیاری است ، قلعه ای كه اغلب  باج گیران فاتح دست كم یك بار پای آن مزه تلخ شكست راچشیده اند، باوجوداین كه دراثر آب شستگی وتداوم بی توجهی به آن می رود كه به ریگهای روان صحرا وسرنوشت محتوم كسانی كه امروز درلابلای تاریخ خفته اند ،  بپیوندد، اما هنوز هم ساختمان قلعه ، برج وباروهای درهم ریخته آن مهمترین جاذبه تاریخی  منطقه است.

رودخانه بمپور ازمعدود رودخانه های بلوچستان ایران  است  كه علی رغم خشكی منطقه آب دایم دارد وبه دلیل جریان زیر زمینی دربعضی جاها به اعتقاد بسیاری ازعجیب ترین رودهای جهان محسوب می شود.

سد وزنی بمپور در 12 كیلومتری مغرب ایرانشهر ودرمجاورت روستای محمد آبادبه طول 60 متر كه به سال 1331 توسط شركت پرسیزیون بانظارت بنگاه مستقل آبیاری ساخته شده است ازدیگرجاذبه های دیدنی منطقه است.

مجموعه اماكن تاریخی باغ خالصه بمپور ومزارع و باغات نخلستان های سرسبز روستاهای محمد آباد، نوكجوب ، مچوقاسم، بمپور، خیرآباد ،دهمیر و میرآباد در كنار تپه ماسه های حوالی روستاهای شمس آباد ، سعیدآباد ،قاسم آباد و جعفر آباد هنوز هم  بیانگر حكایت ،سال های آبادانی  و خكشكسالی منطقه است .

وجود مراكز علمی ، تحقیقاتی  همانند مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان و مركز  آموزش علمی  كاربردی بمپور از دیگر جاذبه های  دیدنی منطقه است .

 قشربندی اجتماعی منطقه :

قشربندی اجتماعی دربمپور به علت سالها عملكرد خالصجات وبا ازمیان رفتن خاندانهای حاكم ( ملوك صفاری ـ ملك دینار واعقاب او ) وبیش از یك قرن ونیم حكومت های محلی   برآن دست خوش تحولاتی شده است.

امروز اصلی ترین اقشار اجتماعی كه ازسالهای دور درمنطقه بمپور ساكن هستند عبارتند از:

لوارزهی ( سپهرام ،پهلوانزاده ، ستاوند ، بمپوری و)، سابكی ، بامری ، دكالی ، رودینی ، دهمیری ، باشی زهی ، نارویی ، دینارزهی و ...

رجال وشخصیت ها :

مهمترین افرادی كه اززمان شاه عباس صفوی تاكنون دراین منطقه قدرتی به هم زده و  موقعیتی بدست آورند عبارتند از :

ملك دینار ، ملك شمس الدین ، ملك میرزا ازملوك صفاری حاكم بربمپور ، پس ازآنها مهراب خان لنگ ، محمد علی خان ، سردار حسین خان وسعید خان  درقلعه بمپور حكمرانی بدست آورده اند،  پس از سركوبی دوست محمدخان وبه توپ بستن قلعه بمپور اداره روستاهای خالصجات به كدخدایان بومی سپرده شد.

گنجینه های از یاد رفته :

امروز دربمپور تنی چند از چهره های هنری وقهرمانان ورزشی باموفقیت هایی كه بدست آورده اند توانسته اند خود را در سطح ملی مطرح نمایند:

-شیرمحمد اسپندار یگانه دونلی نواز ایران ، دارنده دكترای افتخاری در موسیقی سنتی از كشور فرانسه ازچهره های شناخته شده این موسیقی در سطح بین المللی است .

-مهتاب نوروزی  سوزن دوز ظریف دوزی بلوچی ساكن روستای قاسم آباد زنی كه عاشق سوزن است ، ازچهره های برجسته سوزن دوزی بلوچستان و گنجینه های فراموش شده هنرهای سنتی ایران است.

- یوسف دهمیری قهرمان  و ركورد دار دوهای سرعت( 60 و 100 متر ، 200 متر و 100 × 4  ) ایران دردهه 60 و عضو تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در المپیك آسیایی هیرو شیما ،ساكن روستای دهمیر.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 5 فروردین 1397 02:40 ق.ظ

You've made the point!
look here cialis cheap canada acheter cialis kamagra cialis price in bangalore rezeptfrei cialis apotheke warnings for cialis cialis patentablauf in deutschland generic for cialis cialis ahumada cipla cialis online buy cialis sample pack
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:33 ب.ظ

Very good posts. Many thanks.
cialis daily reviews cialis lowest price enter site natural cialis american pharmacy cialis cialis rckenschmerzen costo in farmacia cialis 5 mg cialis coupon printable cheap cialis female cialis no prescription cialis generika
جمعه 17 آذر 1396 10:19 ق.ظ
My brother recommended I may like this blog. He was once totally
right. This post truly made my day. You cann't believe
just how a lot time I had spent for this info! Thanks!
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:49 ب.ظ
اگر کسی بخواهد دیدگاه کارشناسان در مورد وبلاگ نویسی و ساخت سایت باشد
بعد از آن من توصیه می کنم او را به بازدید از این وبلاگ، نگه دارید تا کارهای دلپذیر.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:33 ب.ظ
این چشمگیر است که شما از این پاراگراف تفکر می کنید
و همچنین از گفتمان ما در این مکان ساخته شده است.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
May I just say what a comfort to find someone that truly
understands what they're talking about over the internet.
You definitely realize how to bring an issue to light and make it important.
More and more people have to look at this and understand this side of your
story. I can't believe you are not more popular given that you definitely possess the
gift.
جمعه 16 تیر 1396 07:49 ب.ظ
This design is steller! You certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
دوشنبه 5 تیر 1396 06:50 ق.ظ
My brother recommended I would possibly like this website. He
was once totally right. This put up actually made my day.
You cann't imagine just how so much time I had spent for this info!
Thank you!
دوشنبه 5 تیر 1396 01:26 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در
حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما
خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
که شما که می توانید انجام من می
قطعا بود در گم.
شنبه 30 اردیبهشت 1396 04:56 ب.ظ
I feel this is one of the most vital info for me.
And i am happy studying your article. But wanna observation on some general things,
The website style is wonderful, the articles is in point of fact
nice : D. Just right process, cheers
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:53 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در
حالی که صدایی مناسب در آیا نه
کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من این مشکل خود را با فراز در
منطق و شما خواهد را خوب به پر
همه کسانی شکاف. در این رویداد شما که می توانید انجام من می قطعا تا
پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:14 ق.ظ
Hi every one, here every one is sharing such know-how, so it's
good to read this webpage, and I used to pay a quick
visit this webpage everyday.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 07:35 ق.ظ
Thanks for finally writing about >بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان - بمپور در گذر زمان :
پژوهشی در تحولات مركز حكمرانی بلوچستان - پایان
نامه : تالیف محمد علیم آچاك <Loved it!
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:33 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.
I must say you've done a superb job with this. In addition, the blog loads
extremely quick for me on Chrome. Excellent Blog!
دوشنبه 29 آبان 1391 05:09 ب.ظ
سلام خدمت شماآقای آچاک از وبلاگتون دیدن کردم ومطالبش رو خوندم خیلی مطالب خوبی بود ومن درمورد شهر بمپور چیز های زیادی فهمیدم خیلی ممنونم از شما.
چهارشنبه 28 تیر 1391 08:37 ب.ظ
سلام اقای اچاک به طور اتفاقی با وبلاگ شما اشنا شدم و دیدم که فامیلی شما هم فامیلی من هستش...من هم فامیلیم اچاک هستش.همیشه فکر میکردم جز ما کسی این فامیلی رو نداشته باشه.چه جالب
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان محفوظ است